معنی کلمه گویه به فارسی

گویه
( اسم ) گفتن .
بمعنی غار باشد و آن گوی و شکافی است که در کوهها بهم رسد و بیشتر مردم فقیر در آنجا بسر برند .
برد گویه
دهی است از دهستان وراوی بخش کنگان شهرستان بوشهر .
بازگویه
( اسم ) تکرار سخنی اعاده مطلبی .
واگویه
بازگوکردن, دوباره گفتن حرفی, سخن شنیده راگفتن
( اسم ) بازگفتن سخن شینده را تکرار گفته .
واگویه کردن
( مصدر) تکرارکردن سخن شنیده را.
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه مجموعه آموزشی کامپیوتر برای کوچولوها  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس