معنی کلمه پر ملالی به فارسی

پر ملالی
حالت و چگونگی پر ملال
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه عینک ری بن ویفری شفاف  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس