معنی کلمه والله به فارسی

والله
( سوگند ) سوگند بخدا .
سوگند . قسم بخدا
ای والله
( جمله ) 1 - آفرین . بارک الله . 2 - درست است راست است همینطور است .
لا والله
نه سوگند به خدای . در موردی گویند که انکار مطلبی را خواهند بشدت : گفتند حال چیست ? مگر درم های ترا دزد برد ? گفت : لاوالله بدرقه برد .
لاوالله
نه بخدا . نه سوگند باخدای
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه ساعت ضد آب Casio EF-524 سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس