معنی کلمه نایب جانشین به فارسی

شبکه مترجمین ایران فروش ویژه لیوان جادویی  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس