معنی کلمه مرهون به فارسی

مرهون
گرو داده شده, گروداده شده, گرورفته, گروگان
1 - ( اسم ) رهن گذاشته شده گرو نهاده . 2- ( اسم ) گروگاه
مرهونه
گرو گذاشته شده
شبکه مترجمین ایران آموزش آرايشگری 2012  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس