معنی کلمه مخفف به فارسی

مخفف
تخفیف دهنده, سبک کننده
( اسم ) 1- سبک کننده 2- کاهنده .
مخففه
(اسم) مونث مخفف : علل مخفف. مجازات.
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه اجاق گاز مسافرتی Happy Home  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس