معنی کلمه فروشنده به فارسی

فروشنده
آنکه چیزی رابفروشد فروختار بایع .
زهد فروشنده
زهد فروش زاهد نما
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه چای ساز شخصی Mr.Tea  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس