معنی کلمه رخشان به فارسی

رخشان
درخشان, تابان, رخشاهم گویند
( صفت ) رخشنده درخشنده درخشان تابان .
یا رخشان صفت فاعلی حالی از رخشیدن تابان و روشن و درخشان .
سرای هفت رخشان
کنایه از آسمان
هفت رخشان
هفت کوکب هفت سیاره .
کنایه از هفت کوکب است که سبعه سیاره باشد
برخشان
نام قریه ای به ماورائ النهر .
درخشان
درخشنده, روشنایی, روشن, تابان, رخشان
( صفت ) تابان تابنده درخشنده .
رخشاندن
رخشانیدن تابانیدن درخشانیدن
رخشانیدن
یا رخشانیدن رخشاندن درخشانیدن
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس