معنی کلمه دگم اندیشی به فارسی

شبکه مترجمین ایران فروش ویژه جا کفشی شو توت - Shoe Tote  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس