معنی کلمه حنظل به فارسی

حنظل
( اسم ) هندوان. ابو جهل
ثنیه ذات الحنظل
عقبه ایست نزدیک مکه
حب الحنظل
( ایم ) دانه هندوانه ابوجهل
هبیده
حنظله
باد غیسی . وی از قدیمترین شاعران فارسی گو پس از اسلام و معاصر طاهریان بوده است ( ف. حدود220 ه. ق . )
واحدحنظل
ذات الحنظل
عقبه ایست میان مکه و جده .
ربیعه بن حنظله
ربیعه بن حنظله بن مالک بن زید مناه از قبیله تمیم و از عدنانیه در عهد جاهلی بود .
علی حنظلی
ابن اسحاق بن ابراهیم حنظلی سمرقندی
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه ادکلن مردانه وود (Dsquared He Wood)  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس