معنی کلمه جرود به فارسی

جرود
از ولایات تابع طالقان است
تجرود
دهی از دهستان تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر است که در 18 هزار گزی باختر ریوش و 2 هزار گزی شمال مالرو عمومی ریوش به بروسکن قرار دارد .
جاجرود
یکی از قرای لواسان بزرگ ( استان مرکزی ) است .
جرودان
سوج جوزه و جوکان از طسوج جهرود است
لنجرود
رودیست در گیلان که از نزدیکی لاهیجان سرچشمه گیرد و از وسط شهر لنگرود گذرد و در چمخاله پس از پیوستن به شلمان رود به بحر خزر ریزد .
از دیه های خوی بقم یا از طسوج جوزه و جرکان .
مجرود
آنکه پوست از وی دور کرده باشند
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه آبکش قاشقی  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس