معنی کلمه تفخیذ به فارسی

تفخیذ
گروه گروه را خواندن
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس