معنی کلمه بانوج به فارسی

بانوج
جای خوابی باشد که برای طفلان باشد
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه دانشمند کوچولو - مجموعه آموزشی کودکان  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس