معنی کلمه بالا گریوه به فارسی

بالا گریوه
دهی از شهرستان خرم آباد است
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس