معنی کلمه اعمی به فارسی

اعمی
کور, نابینا
( صفت ) کور نابینا مقابل بینا بصیر .
سلیمان بن ولید انصاری
ابو اعمی
موش کور انگشت
اعمی القلب
( صفت ) کور دل .
اعمی دل
( صفت ) کوردل کورباطن .
کور دل . بی بصیرت
اعمی دیده
کور چشم نابینا
اعمی شدن
کور شدن . نابینا گردیدن
اعمی فطری
کور مادر زاد
اعمی وش
کور مانند بسان کور
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه عینک زنانه روبرتو کاوالی - Roberto Cavalli  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس