معنی کلمه اسم ویدا به فارسی

شبکه مترجمین ایران مجموعه آموزشی کامپیوتر را قورت بده!  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس