معنی کلمه اسامی به فارسی

اسامی
نامها, جمع اسم
( اسم ) جمع اسم نامها اسمها
اسامه بن زید حب رسول
سامی فی الاسامی ال
کتابی است در لغت عربی بفارسی تالیف ابو الفضل میدانی . مولف آنرا بنام پسرش سعید (( السعیدی )) نامیده .
مفصله الاسامی
نامبردگان نامبرده .
یاسامیشی
( اسم ) 1-نظم آراستگی . 2- تدبیر.
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه گردنبند Like  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس