معنی کلمه خبرنگار به انگلیسی

خبرنگار
correspondent, journalist
خبرنگار خارجی
foreign correspondent
هیئت خبرنگاران
press corps
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه ست کامل موکن ویزیت - Wizzit  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس