معنی کلمه تنفس به انگلیسی

تنفس
breath , breather , breathing , intermission , respiration
تنفس اعلام کردن
recess
تنفس دادن
recess
تنفس در ادارات
coffee break
تنفس در جلسه
adjournment
تنفس دهان به دهان
mouth-to-mouth resuscitation
تنفس مصنوعی
artificial respiration
تنفس کردن
breathe , respire
دستگاه تنفس
Aqua-lung
دستگاه تنفس مصنوعی
respirator , resuscitator
افشانه تنفسی
inhalator
تنفسی
respiratory
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه تی شرت سه بعدی  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس