معنی کلمه اشاره کردن به انگلیسی

اشاره کردن
advert , gesticulate , hint , indicate , motion , refer , signal , touch , wave
اشاره کردن به
allude , designate , mention , notice
با سر اشاره کردن
nod
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه مجموعه آموزش جامع ICDL 2013 فارسی  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس