معنی کلمه Upper Case به فارسی

Upper Case
حرف‌ بزرگ‌.
Upper Case
حرف‌ بزرگ‌.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس