معنی کلمه tenderness به فارسی

tenderness
نازکی - تردی - دلسوزی - رقت - مهربانی - محبت - شفقت
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس