معنی کلمه Trend به فارسی

Trend
الودگی‌ لوزه‌ وحلق‌ وگلو با سیل‌.
Trend
گرایش‌، تمایل‌.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس