معنی کلمه Trend به فارسی

Trend
الودگی‌ لوزه‌ وحلق‌ وگلو با سیل‌.
Trend
گرایش‌، تمایل‌.
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه عینک دوربینی زومیز - Zoomies  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس