معنی کلمه Timid به فارسی

Timid
ترسو، کمرو، محجوب‌.
Timidity
(ssendimit) حجب‌، کمرویی‌، ترسویی‌، بزدلی‌، جبن‌.
Timidness
(ytidimit) حجب‌، کمرویی‌، ترسویی‌، بزدلی‌، جبن‌.
timidly
با کمرویی - خائفانه
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس