معنی کلمه Shit به فارسی

Shit
ریدن‌، گه‌، ان‌، عن‌.
Shittah
(گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ سنگالی‌، چگرد.
شبکه مترجمین ایران مجموعه عظیم بک گراندهای گرافیکی با کیفیت  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس