معنی کلمه Shit به فارسی

Shit
ریدن‌، گه‌، ان‌، عن‌.
Shittah
(گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ سنگالی‌، چگرد.
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه دستکش تاچ اسکرین - Silver Touch  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس