معنی کلمه Relationship به فارسی

Relationship
ارتباط‌، نسبت‌، خویشی‌.
Relationship
خویشی‌، وابستگی‌، نسبت‌.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس