معنی کلمه Negative به فارسی

Negative
(noitagen=) منفی‌، خنثی‌ کردن‌، منفی‌ کردن‌.
Negative
منفی‌.
Negative Feedback
بازخوردمنفی‌.
Negative Film
فیلم‌ منفی‌.
Negative Logic
منط‌ق‌ منفی‌.
negatively
بطور منفی - منفی وار - وارونه
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه مانتو تابستانه ترمه  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس