معنی کلمه National به فارسی

National
ملی‌، قومی‌، وابسته‌ به‌ قوم‌ یاملتی‌، تبعه‌، شهروند.
National Guard
گارد ملی‌.
National Income
درامد ملی‌.
National Park
باغ‌ ملی‌.
Nationalism
ملت‌ پرستی‌، ملت‌ گرایی‌، ملیت‌، ناسیونالیزم‌.
Nationalist
ملت‌ گرای‌، ملت‌ دوست‌، ط‌رفدار ملت‌، ناسیونالیست‌.
Nationality
ملیت‌، تابعیت‌.
Nationalization
ملی‌ سازی‌.
Nationalize
ملی‌ کردن‌، ملی‌ شدن‌.
nationally
بطور ملی - از لحاظ ملی
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه بطری جادوئی 8 کاره آشپزخانه  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس