معنی کلمه National Guard به فارسی

National Guard
گارد ملی‌.
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه آبکش قاشقی  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس