معنی کلمه Leading Edge به فارسی

Leading Edge
لبه‌ مقدم‌.
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه ژل افزایش دهنده قد سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس