معنی کلمه Information به فارسی

Information
اط‌لاع‌، اخبار، مفروضات‌، اط‌لاعات‌، سوابق‌، معلومات‌،
Information
اگاهگان‌، پرسشگاه‌، استخبار، خبر رسانی‌.
informational
اطلاعی - متضمن - اگاهی
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه چراغ قوه زوم دار پلیس جیبی  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس