معنی کلمه Critical به فارسی

Critical
بحرانی‌، انتقادی‌، وخیم‌، نکوهشی‌.
Critical
بحرانی‌، وخیم‌، منتقدانه‌.
Critical Path
مسیربحرانی‌.
Critical Path Method
روش‌ مسیر بحرانی‌.
Critical Value
ارزش‌ بحرانی‌.
critically
ازروی انتقادیاخرده گیری ,باداشتن صلاحیت انتقاد
criticalness
خرده گیری , صلاحیت انتقاد,اهمیت موقع
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه ساعت دیواری طرح جردن  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس