معنی کلمه Chant به فارسی

Chant
اهنگ‌ ساده‌ و کشیده‌، مناجات‌، سرود، سرود یا اهنگ‌
Chant
خواندن‌.
Chanter
خواننده‌، سراینده‌، سرود خوان‌ کلیسا.
Chantey
(ytnahc=) سرود ملوانان‌ هنگام‌ کار.
Chanticleer
(kcoc=) خروس‌.
Chanty
(yetnahc=) سرود ملوانان‌ هنگام‌ کار.
chanterelle
قارچزردخوردنی
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس