معنی کلمه Badge به فارسی

Badge
نشان‌، علامت‌، امضاء و علامت‌ برجسته‌ و مشخص‌.
Badger
(.n): دستفروش‌، دوره‌گرد، خرده‌ فروش‌، (ج‌.ش‌) گورکن‌،
Badger
خرسک‌، شغاره‌(eadiletsum)، (.tv): سربسر گذاشتن‌،
Badger
اذیت‌ کردن‌، ازار کردن‌.
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه هدفون بیتس (Solo HD)  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس